Bonnie Raitt & Marc Cohn To Make Tour Stop In El Paso This Fall